Пристрій десульфурації чавуну в ковші

Пристрій десульфурації чавуну в ковші міст. до 300 т призначений для десульфурації рідкого чавуну шляхом подачі реагентів у вигляді порошку в потоці газу носія.

В даному пристрої використовується двохфурменна система вдування реагенту по технології фірми ESM (США), що дозволяє понизити час десульфурації, приблизно, на 45% в порівнянні з однофурменною системою, без втрати ефективності десульфурації магнієм і економить  реагенти.

Основні вузли пристрою: Стенд для нахилу чавуновізного ковша, пристрій переміщення продувочної фурми, пристрій для заміру, температури і відбору проб, платформа пересування фурменна, пристрій переміщення продувочної фурми.

Стенд для нахилу чавуновозу ковша призначений для встановлення на ньому чавуновізного ковша при продувці і нахилі ковша для зсипання шлаку. Стенд встановлюється на нульовій віддмітці. Для виконання процесу зсипання шлаку, стенд повертає ківш під кутом, який близький до кута початку зливу рідкого металу через носик ковша. Кут нахилу ковша, в залежності від кількості чавуну в ньому, рівний при 300 т - 12 град. і при 280 т - 19 град. Після зсипання частини шлаку ківш, при необхідності, додаково повертається під певним кутом, що забезпечує більш повне видалення шлаку.

Пристрій переміщення продувочної фурми призначений для вертикального переміщення продувочної фурми в ковш з метою подавання реагентів в рідкий чавун.

Пристрій для заміру температури і відбору проб призначений для заміру температури і взяття проб чавуну в процесі десульфурації.

Платформа пересування фурменна призначена для переміщення із неробочої зони в зону десульфурації встановлених на ній двох пристроїв  очищення продувочної фурми і пристрою для заміру температури і відбору проб.