Умови використання інформації

Правила використання інформації на www.azovmash.com

Ці Правила визначають умови використання Користувачами інформації (матеріалів і сервісів) сайту  www.azovmash.com.    (надалі – «Сайт»).

1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів  Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Ці Правила є обов᾽язковими для Користувача. Отримавши доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цих правил.

1.3. Адміністрація Сайту має право одностороннім порядком змінити ці Правила. Такі зміни набувають сили після 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Правил на сайті. Користувач у разі незгоди з внесеними змінами зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2. Зобов᾽язання Користувача

2.1. Користувач зобов’язується не чинити дій, які можуть бути розцінені як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права , в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять чи можуть призвести до порушень нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів сайту необхідне укладання ліцензованих договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори,що охороняються, посилання на Сайт  обов᾽язкове.

2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування Сайту і використання ним внутрішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих чи непрямих зобов᾽язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими чи реальними збитками, пов’язаними зі змістом Сайту, реєстрацією прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними  або отриманими через внутрішні сайти або ресурси чи інші контакти Користувача, у які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту чи будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

3. Інші умови

3.1. Суперечки, що виникають при виконанні цих Правил або пов’язані з ними, вирішуються в установленому законом порядку.

3.2. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-ким із Користувачів положень Правил не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити згодом відповідні дії на захист своїх інтересів і на захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються згідно з чинним законодавством.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил і беззаперечно приймає їх.