Керівництво якістю

Під керівництвом ПАТ «Азовмаш» підприємства-виробники продукції ПАТ «Азовобщемаш» і ПАТ «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ» здійснюють узгоджену політику в галузі якості для максимального задоволення запитів споживачів продукції. Така політика базується на всебічному дотриманні національних і міжнародних стандартів якості, а також виконанні вимог технічних регламентів України і країн Митного союзу.  

Для випуску продукції гарантованої якості підприємства-виробники розробили, впровадили і забезпечили функціонування системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного і національного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001 -2009).

Керівництво з якості і стандарти підприємства, які регламентують функціонування системи менеджменту якості є обов’язковими для виконання усіма структурними підрозділами.

Відповідність систем менеджменту якості ПАТ «Азовобщемаш» і ПАТ «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ»  вимогам ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001 -2009) підтверджено уповноваженими Органами сертифікації: TÜF SÜD Німеччина (сертифікати відповідності № 12 100 38857 TMS від 04.08.2013,  № 12 100 40043 TMS від 22.07.2011), ГП «Дортранстелеком» Україна (сертифікат відповідності № UA2.147.06053-11  від 02.06.2011), ГП «Днепрстандартметрологія» Україна (сертифікат відповідності № UA.2.037.07075-12  від 30.07.2012).

Для можливості постачання своєї продукції ПАТ «Азовобщемаш» і ПАТ «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ» мають усі необхідні Дозволи і сертифікати відповідності, які підтверджують дотримання норм безпеки і якості:

  • Сертифікати відповідності технічному регламенту Російської Федерації «Про безпеку машин і обладнання»;
  • Сертифікати відповідності Системи сертифікації на федеральному залізничному транспорті;
  • Сертифікати відповідності національній системі сертифікації УкрСЕПРО;
  • Дозволи на застосування, видані Федеральною службою з екологічного, технічного і атомного нагляду Російської Федерації;
  • Дозволи на виготовлення і застосування, видані Департаментом із нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості Республіки Білорусь; 
  • Дозволи на застосування, видані Держпроднаглядом України;
  • Сертифікати відповідності Технічному регламенту України «Про безпеку машин і обладнання».

Стабільність якості і безпеки продукції підтверджується результатами численних наглядових аудитів.

Вантажні вагони, які випускає ПАТ «Азовобщемаш» неодноразово визнавалися переможцями Національного конкурсу «100 кращих товарів України».

За свою багаторічну історію підприємства-виробники ПАТ «Азовобщемаш» і ПАТ «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ» зарекомендували себе як надійні постачальники якісної і безпечної продукції з торговою маркою «Азовмаш».

Для підтримання зайнятих позицій проводиться робота із впровадження на ПАТ «Азовобщемаш» і ПАТ «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ» міжнародного стандарту залізничної промисловості IRIS. У 2014 році планується завершення усіх заходів і проведення сертифікації системи менеджменту бізнесу в органі сертифікації, акредитованому Європейською асоціацією залізничної промисловості UNIFE.