Науково-технічна бібліотека

За пропозицією Генерального директора Ігоря Миколайовича Карапейчика на підприємстві наказом за № 445/443 від 12.07.2011 року створений «Відділ інтелектуальної власності». Очолив відділ інтелектуальної власності заступник головного інженера науково-технічного комплексу ПАТ «Азовелектросталь» патентний повірений Україна з 1995 року, заслужений винахідник України Володимир Якович Зайка.

Владимир Яковлевич Зайка

До структури відділу інтелектуальної власності увійшли 2 бюро. Бюро захисту інтелектуальної власності – начальник бюро Крило В’ячеславович Шумейко та бюро науково-технічної інформації – начальник бюро Олена Петрівна Калашнікова. До бюро науково-технічної інформації входить науково-технічна бібліотека – завідувач бібліотеки Яна Олександрівна Бляхман, бібліотека патентного фонду – завідувач Наталія Володимирівна Марченко та бібліотека нормативно-технічної документації, науково технічного комплексу – завідувач Ірина Валеріївна Марфлюк.

Головне завдання, яке було поставлене перед колективом відділу – забезпечення патентоспроможності та патентної чистоти виробів, що випускаються, як на території України так і в країнах експорту. Впроваджений комплексний правовий захист усіх створюваних об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві. Поставлене завдання – підтримувати патенти та свідоцтва на винаходи, промислові взірці, корисні моделі, товарні знаки та інші об’єкти.

Відділ інтелектуальної власності НТК ПАО «АЕС» для підприємств ПАО «Азовмаш» виконує наступні види робіт:

–        Оформлює заявки на отримання патентів на виноходи, корисні моделі, промислові взірці;

–        Оформлює заявки на реєстрацію товарних знаків, знаків обслуговування;

–        Оформлює документи на перереєстрацію товарних знаків, подовження терміну дії товарних знаків, вносить зміни власників на товарні знаки та їх адреси;

–        Оформлює заявки на міжнародну реєстрацію товарних знаків, знаків обслуговування;

–        Надає юридичні послуги з оформлення заявок на реєстрацію авторських прав;

–        Оформляє договори та ліцензійні угоди з передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності третім особам;

–        Готує заперечення на рішення та запити Державної служби інтелектуальної власності з усіх видів заявок;

Провадить комп’ютерний супровід стану, розгляду та проходження матеріалів, заявок в підрозділах Державної служби інтелектуальної власності України.

РОБОТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека формувалася практично з «чистої сторінки», однак її необхідність була обґрунтована. Книги підбиралися виключно науково-технічного спрямування, а з їхнім придбанням та оплатою проблем не виникало. Російські та українські видавництва регулярно поставляли необхідну літературу, яку замовляли на підприємстві.

Бібліотека була і залишається кращої в місті за асортиментом спеціалізованої літератури та володіє унікальним фондом науково-технічної та патентної літератури. Бібліотечний фонд нараховує понад 120 тис. видань.

За 54 роки свого існування науково-технічна бібліотека сформувала унікальне зібрання технічно, соціально-економічної, довідкової літератури для забезпечення освітнього та науково-дослідного процесу одного з найбільших машинобудівних підприємств України.

Ці книги розраховані на фахівців різного профілю: конструкторів, сталеплавильників, електрозварників, економістів і т.п. У НТБ також зберігаються наукові праці працівників підприємства: кандидатські та докторські дисертації з тематики підприємства, періодичні видання, інформаційні та реферативні журнали на паперових і електронний носіях, нормативно-технічна та патентна документація.

Науково-технічна бібліотека НТК ПАО «Азовелектросталь» сприяє досягненню високої якості навчання та наукових досліджень шляхом формування, систематизації, збереження бібліотечного фонду, та надання його для користування працівникам підприємства, для чого використовуються систематичний та алфавітний каталоги.

Оновлення літературного змісту бібліотеки є обов’язковою умовою її існування. Щорічно науково-технічна бібліотека проводить передплатну роботу, патентний фонд постійно поповнюється ретроспективними виданнями та виданнями поточного року не лише України і Росії. Першоосновою інформаційного потенціалу завжди були книги та періодичні видання. Саме ці джерела інформації залишаються найбільш затребуваними та доступними для наших читачів. Тому науково-технічна бібліотека приділяє питанням комплектування фонду велику увагу. Тільки у 2012 році ПАТ «Азовмаш» на передплату технічної та патентної літератури витратив 278,5 тис. гривень.

Бібліотека обслуговує майже 4 тис. читачів. І це лише на абонементі. У читальному залі працює ще більша кількість відвідувачів. Читальний зал бібліотеки – це простір для самостійної роботи, де працівники підприємства проводять патентні дослідження нових об’єктів на рівень техніки та патентної чистоти. Читальний зал відкриває доступ до більше, ніж 300 найменувань вітчизняної та зарубіжної періодики, виданої за останні 5 років. Читачі мають доступ до 20 назв газет, які вдані за останні 2 роки. За рішенням адміністрації у 2011 році здійснений ремонт бібліотеки та придбана розмножувальна і комп’ютерна техніка на 64,7 тисячі грн. Бібліотека «Азовмашу» крокує в ногу з прогресом: придбанні комп’ютер та спеціальні програми для роботи з картотекою та документами. Окрім того, приєднання до мережі інтернет дає можливість швидко знайти необхідну патентну інформацію та налагодити зв’язок та патентними фондами країни. Зараз створюється електронний каталог, провадиться засвоєння передачі інформації службам про літературу, яка поступила через електронну пошту.

Створена багато десятиріч тому, бібліотека і сьогодні слугує нашим інженерним службам для забезпечення прогресу у створенні нових виробів, для засвоєння нових технологічних процесів та процесів організації виробництва.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Корпоративна політика Публічного акціонерного товариства «Азовмаш» спрямована на служіння нації, народу, колективу акціонерів на підставі розвитку корпорації, шляхом виробництва різноманітних промислових та продовольчих товарів, багато чисельних послуг, яких потребує суспільство.

Генеральний директор ПАТ «Азовмаш» Ігор Миколайович Карапейчик приділяє велику увагу правовому захисту інтелектуальної власності підприємства, створенню сприятливих умов для творчості, зокрема винахідництва та раціоналізації.

До групи підприємств ПАТ «Азовмаш» входять наступні колективи: ПАТ «Азовзагальмаш», ПАТ «Азовелектросталь», НТК ПАТ «Азовелектросталь», ПАТ «ДСКТІ», ПАТ «Азовмаштрест», ПАТ «Термічний завод», ТОВ «ДСКБВ ім. Валерія Михайловича Бубнова». На підприємстві два підрозділи займаються комплексом послуг для винахідників та раціоналізаторів :

–                    Відділ інтелектуальної власності Науково-технічного комплексу ПАТ «Азовелектросталь» та Бюро науково-техічної інформації та патентознавства ТОВ «ДСКБВ ім. В.М Бубнова».

Відділом інтелектуальної власності здійснюється щорічне планування патентно-ліцензійної роботи, яка вноситься до плану виготовлення нової техніки підприємства; систематично аналізується виконання планів; аналізується творча активність інженерних підрозділів комбінату та окремо докторів та кандидатів технічних наук, молодих спеціалістів.

Відділом інтелектуальної власності (ВІС) Науково-технічного комплексу проведене комплектування патентного фонду підприємства. Патентний фонд підприємства – інструмент розробника, патентознавця. Без патентного фонду неможлива ефективна робота відділу інтелектуальної власності.

В сучасності укомплектований патентний фонд підприємства, який є достатнім для проведення експертизи, у яких з’ясовується патентна чистота; провадяться експертизи заявок на новизну винаходів, та їхній технічний рівень. Патентний фонд підприємства містить понад 1,5 млн. документів. На підприємстві підготовлена довідка про патентний фонд закладу, у якій відображений увесь патентний фонд в різних країнах, як на паперовому так і на електронному носії, а також зазначені електроні адреси патентних фондів зарубіжних країн.

Забезпечення фахівців патентною інформацією на патентну частоту нових об’єктів, які розробляються – одне з головних завдань відділу інтелектуальної власності. Для цього систематично здійснюються передплата підприємством патентної документації та довідково-пошукового апарата до патентного фонду, провадиться його обробка видається щомісячний бюлетень нових надходжень до патентного фонду, здійснюється його обробка; бюлетень розповсюджується серед всіх структурних підрозділів підприємства.

Структура підрозділів потребувала спеціальної функціональної схеми управління інтелектуальною власністю на підприємстві. Для цього в конструкторських та технологічних підрозділах НТК передбачені особи, відповідальні за організацію роботи із захисту інтелектуальної власності. Для цих працівників розробленні та затверджені посадові інструкції. Усього на сьогоднішній день на підприємстві призначенні наказами по підрозділах понад 10 осіб патентних уповноважених.

На підприємстві згідно з комплексними заходами на 2011 – 2015 роки, що затверджені Генеральним директором ПАТ «Азовмаш» передбачено диференційоване підвищення патентної кваліфікації усіх категорій інженерно-технічних працівників. Навчання проводься двома етапами. Перший етап навчання включає курсове навчання через НКК(навчально-курсовий комбінат) за 4,8,32,76,90 годинних програмами.

До другого етапу навчання відносяться ПДТУ м. Маріуполь, НТУ ХПІ м. Харків, Філіал академії, УІІСП м. Київ.

Протягом останніх 2-х років у газеті «Азовський машинобудівник», яка має наклад більше ніж 50 тис., працівниками відділу інтелектуальної власності підготовлено більше 30 публікацій про практику застосування законів про охорону інтелектуальної власності, про патентну частоту об’єктів, про єдність винаходу та з інших актуальних тем з патентознавства. Для членів колективу систематично читаються лекції з правової охорони об’єктів промислової власності, авторських та суміжних прав працівників ПАТ «Азовмаш».

Перший етап роботи відділу інтелектуальної власності був спрямований на постійну організацію різних видів патентних робіт, з комплексного захисту інтелектуальної власності ПАТ «Азовмаш». Саме на цьому етапі (перший рік після створення відділу інтелектуальної власності) було розроблено майже 30 приказів, розпоряджень, постанов для підприємств, низка комплексних заходів. Був проаналізований стан роботи з патентної захищеності інтелектуальної власності підприємства за минулі 5 років. Наприклад, показники підприємства з подання заявок на винаходи з 2008 року по 2010рік становили 9-17 одиниць за рік, а з 2011 року намітилося стабільне зростання кількості оформлених підприємством заявок: 2011 – 33 одиниці, 2012 – 38 одиниць (див. рис.1).

Рис. 1. Динаміка подання заявок на ОПС НТК ПАТ «Азовелектросталь» ПАТ «Азовмаш» у 2007 – 2012р.р

 За останні 2 роки проведена велика робота як з підтримки дії товарних знаків підприємства, так і з розробки та реєстрації нових товарних знаків, що захищають нові класи товарів та послуг (див. рис №2.) 

Рис. 2. Діючі свідоцтва на товарні знаки в Україні 2007-2012 рр.

 

Брендинг із використанням об’єктів інтелектуальної власності сприяє успішному розповсюдженню товарів та послуг ПАТ «Азовмаш» на ринку продукції та послуг. Отже, товарні знаки підприємства як один з інструментів маркетингу, сприяє формуванню свідомості користувача створенню позитивного образу ПАТ «Азовмаш» як виробника товарів та послуг, так і безпосередньо цих товарів та послуг.

Одинадцять зареєстрованих та діючих товарних знаків підприємства є інтелектуальним капіталом підприємства.

Слід зазначити що на підприємстві приділяється велика увага системі управлення якістю продукції. На підвищення якості продукції спрямовані понад 250 діючих стандартів підприємства.

Складність управління винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою полягає у територіальній розпорошеності групи підприємств ПАТ «Азовмаш». У зв’язку з цим на підприємстві останнім часом в системі управління якістю виробництва розроблено декілька стандартів, що стосуються патентно-ліцензійних робіт. Це СТП 05. 184 «Технічний рівень, патентоспроможність та патентна частота створюваних об’єктів техніки» та СТП «Знаки для товарів та послуг ПАТ «Азовмаш».

Фундамент розвитку винахідницької та патентно-ліцензійної роботи – це розробка ти використання на практиці усіх можливих форма морального та матеріального заохочення винахідників. Це сприяє розвитку винахідництва, раціоналізації, продажу ліцензій та подальшій комерціалізації інтелектуальної власності підприємства.

Після створення відділу інтелектуальної власності почали зростати показники підприємства з патентно-ліцензійної роботи, які відображені на малюнках 3,4,5,6,7,8.

На підприємстві з 2012 року відбуваються огляди-конкурси на кращого винахідника та кращого раціоналізатора підприємства.

На ПАТ «Азовмаш» щорічно визначаються «Кращий винахід з економії енергоресурсів», «Кращий винахід, спрямований на охорону навколишнього середовища», «Кращий винахід, спрямований на економію сировини та палива».

Кращі раціоналізатори та винахідники наказом по підприємству нагороджуються почесними грамотами та грошовими преміями.

На ПАТ «Азовмаш» розроблене Положення з диференційованої виплати авторської винагороди від використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій. У цьому Положенні, яке узгоджене з Комітетом профспілки, сума винагороди залежить від суми річної економії, яка отримана від використання винаходу, раціоналізаторської пропозиції у виробництві, але не більше 10 тис. грн. для одного автора за одну пропозицію протягом року.

Передбачене також заохочення винахідників за отримання патентів України згідно з їхніми заявками на високоефективні винаходи. Авторам урочисто видаються кольорові копії патентів. Світлини авторів, винаходів, які впроваджені на підприємстві регулярно вміщуються на стенді історичного музею ПАТ «Азовмаш». У засобах масової інформації постійно публікуються статті про кращих винахідників та їхні кращі винаходи: в газетах «Азовський машинобудівник», «Маріупольський час», «Приазовський робочий», «Донеччина», у щорічних збірниках Академію технологічних наук України, Донецького регіонального відділення «Інтелектуальна власність» та інших виданнях.

Історія технічного розвитку підприємства, історія винахідництва, раціоналізації та патентно-ліцензійної роботи відображені в експонатах історичного музею ПАТ «Азовмаш».

На підприємстві за останні роки збільшилася кількість винахідників-жінок. У 2012 році отримали патенти Анна Афонова, Алла Гоголь, Євгенія Кошанська, Неля Попова, Марина Сєбякіна, Галина Тарасова, Тетяна Терехова, Вікторія Терзи, Таналя Марченко, Нінель Згодинська, Ольга Клюєва, Наталія Панібратова.

На сьогодні у зв’язку з напрацюванням певного запасу захищеної інтелектуальної власності, Бюро захисту інтелектуальної власності підприємства працює над широким рекламуванням освоєних та запатентованих об’єктів з метою їхнього продажу за ліцензійними угодами. Отже, об’єкти що освоєнні у виробництві підприємства, та принесли підприємству велику ефективність, пропонуються іншим спорідненим підприємствам за ліцензійними угодами.

На підприємстві напрацьований та захищений патентами значний інтелектуальний потенціал. Обіг винаходів та корисних моделей нараховує біля 3000 одиниць, 120 промислових зразків, 14 товарних знаків. Кількісне зростання винаходів та економічної ефективності від їх використання дозволяє пропонувати низку освоєних та використаних у виробництві для реалізації за ліцензійними угодами спорідненим підприємствам України та Російської Федерації.

Досвід організації роботи з виявлення та комплексного патентного захисту інтелектуальної власності підприємства вивчають представники різних організацій України та Росії.

Тому невипадково ПАТ «Азовмаш» брав участь на ВДНГ (м. Москва) та був нагороджений Дипломом та 11-ма медалями.

 

Телефони ВІВ: 38-61-40, 51-70-30, +38067-190-13-42,51-73-18.

Бібліотека 51-84-42