Перевантажувачі
Комплекс поворотних вантажних машин КППМ-500 Призначений для роботи у складі добувного роторного комплексу для передачі вугілля від роторного екскаватора чи перевантажувача на машини вищого уступу. Міжступчатий вантажний пристрій МПУ-5000К Призначено для транспортування гірничої маси від роторного екскаватора на машини, що розташовані на вищому уступ. Перевантажувач конвеєрний вибійний ПКЗ-5250/60 Призначений для роботи у складі роторного комплексу для передачі матеріалу від роторного екскаватора на вибійний конвеєр або звалищеутворювач. Перевантажувач крутопохилий КНК-30 Призначений для транспортування гірничої маси від дробильної установки на конвеєр вищого уступу. Перевантажувач міжуступчатий вскришний ПМВ-5250 Призначений для роботи у складі вскришного роторного комплексу за без транспортною схемою для передачі вскриши від роторного екскаватора або перевантажувача на звалищеутворювач. Перевантажувач міжуступчатий добувний ПМД-5250 Призначений для роботи у складі добувного роторного комплексу для передачі вугілля роторного екскаватора або перевантажувача на машини вищого уступу. Перевантажувач міжуступчатий консольний ПМК - 5000/27 Призначений для роботи у складі вскришного роторного комплексу за схемою з внутрішніми звалищами, для передачі матеріалу з торчакового конвеєра на звалищ ний, що знаходиться на вищому уступі. Живильник стрічковий скельний ПЛС-2000 Живильник стрічковий скельний ПЛС-2000 призначений для транспортування надробленої гірничої маси з приймального бункера у дробильно-вантажний пристрій. Вантажний пристрій ПУ-5000С Обладнання призначено для заповнення на піввагонів МПС із заданою ваговою точністю вугіллям із завантажувального конвеєра (що не входить до складу обладнання). Перевантажувач мостовий грейферний ПМГ-20 Перевантажувач мостовий грейферний – звід кобиличний з консолями – призначений для виконання підіймально-транспортних операцій з сипким вантажем на відкритих складах у напрямку, перпендикулярному пересуванню перевантажувача.